نویسنده = بهزاد رایگانی
ارزشگذاری خسارت اقتصادی پدیده گرد و غبار بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان البرز)

دوره 7، شماره 78، دی 1401

10.22034/envj.2022.165166

کتایون حجتی؛ زهرا عابدی؛ بهزاد رایگانی؛ مصطفی پناهی


توسعه روش شناسی برآورد سیلاب مبتنی بر سنجش از دور در محیط گوگل ارث انجین

دوره 7، شماره 76، تیر 1401، صفحه 12-26

10.22034/envj.2022.154826

محمدحسین باقری؛ محمدرضا فرزانه؛ بهزاد رایگانی