نویسنده = پورمظاهری، راحله
بررسی روندهای زمانی و مکانی تغییرات آلاینده‌های هوا در کلانشهر کرج

دوره 7، شماره 76، تیر 1401، صفحه 27-44

10.22034/envj.2022.154827

اعظم شاه بیک؛ راحله پورمظاهری؛ احمد طاهری