بررسی روندهای زمانی و مکانی تغییرات آلاینده‌های هوا در کلانشهر کرج

اعظم شاه بیک؛ راحله پورمظاهری؛ احمد طاهری

دوره 7، شماره 76 ، تیر 1401، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22034/envj.2022.154827

چکیده
  مقدمه: آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات کلانشهرها به شمار می‌آید که تأثیرات سوء متعددی بر سلامت انسان و سایر موجودات دارد. کرج، به عنوان یک کلانشهر صنعتی و در مجاورت صنایع و نیروگاه‌های بزرگ کشور از منابع متحرک و ثابت تأثیر می‌پذیرد. مهم‌ترین مطالعه انجام شده در زمینه آلودگی هوای شهر کرج را می‌توان تدوین سیاهه انتشار آلاینده‌های ...  بیشتر