تثبیت شیمیایی باطله های صنایع روی با استفاده از افزودنی های آهک، گل قرمز، سیمان و سرباره ذوب آهن

روانبخش شیردم؛ سارا امامی؛ سمیه محمدی

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 106-120

https://doi.org/10.22034/envj.2021.150180

چکیده
  با هدف کاهش حلالیت فلزات نیکل، کادمیم، سرب، روی و کبالت باطله فیلتر کیک حاصل از فرآوری روی، نمونه­ای از باطله­های مذکور از محل انباشت در استان زنجان جمع­آوری شدند. خصوصیات شیمیایی آن­ها با استفاده از آنالیزهای XRF و XRD اندازه­گیری شدند. سپس، این باطله­ها با تثبیت کننده­های آهک، گل قرمز، سیمان و سرباره ذوب آهن (GGBFS) به ترتیب ...  بیشتر