ارزش گذاری خسارت اقتصادی پدیده‌ی گرد و غبار بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان البرز)

کتایون حجتی؛ زهرا عابدی؛ بهزاد رایگانی؛ مصطفی پناهی

دوره 8، شماره 79 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22034/envj.2022.165166

چکیده
  مقدمه: در سال­ های اخیر، پدیده گرد و غبار به یکی از مهم­ ترین چالش ­های محیط­ زیستی در سراسر جهان تبدیل شده است که یکی از آثار منفی آن بر بخش کشاورزی است. گرد و غبار بر کشاورزی از طریق تأثیر بر فرآیند فتوسنتز و هم‌چنین افزایش دمای برگ می‌تواند رشد و عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد و با فراهم کردن شرایط مساعد برای بروز بیماری ...  بیشتر