کاربرد گیاهان در حذف آلاینده‌های نفتی

محدثه فریدونی؛ منا صراحی نوبر؛ خدیجه کیارستمی

دوره 7، شماره 77 ، آبان 1401، ، صفحه 13-31

https://doi.org/10.22034/envj.2022.160906

چکیده
  پیشینه و هدف: صنعت نفت یک صنعت مهم، مادر و اشتغال‌زا است که به عنوان صنعت تغذیه کننده بسیاری از صنایع محسوب می‌شود. یکی از مشکلات مهم محیط زیستی مرتبط با این صنعت این است که در طی فرایندهای مختلف استخراج، انتقال، پالایش و فراوری آن امکان ورود نفت به محیط‌زیست وجود دارد. آلودگی نفتی محیط‌زیست، تهدیدی بزرگ برای سلامت اکوسیستم و انسان ...  بیشتر