تحلیل محتوای اصول و مؤلفه‌های قوانین و مقرّرات محیط‌زیستی ایران

ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز

دوره 7، شماره 78 ، دی 1401، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/envj.2022.165163

چکیده
  پیشینه و هدف: قانون وسیله‌ای است برای بیان ارزش‌هایی که مطابق با زمان تغییر می‌کنند و هم­چنین، منعکس‌کننده‌ مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اصول مورد قبول یک حاکمیّت است. فصل‌بندی قانون یکی از مهم‌ترین نکات ساختاری در هنگام تدوین قوانین است. علی‌رغم این­که با تحلیل اصول و مؤلفه‌های به‌کار برده شده در متن قوانین و مقرّرات محیط‌زیستی ...  بیشتر