نویسنده = شمسایی، مصطفی
بررسی تأثیر سبک زندگی خانوارهای شهری در بحران انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1397

زهره فنی؛ مصطفی شمسایی


تأثیر سبک زندگی خانوارهای شهری در بحران انرژی (با تاکید بر ایران)

دوره 3، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 1-18

زهره فنی؛ مصطفی شمسایی