بررسی فعالیت صیادی در زیستگاه‌ مرجانی اطراف جزایر خارک و خارگو با روش SWARA

سید قاسم قربانزاده زعفرانی؛ سید کرامت هاشمی عنا؛ امین احمدی گیوی؛ مهدی بلوکی؛ محمد امین طلاب؛ اردوان زرندیان؛ فرهاد حسینی طائفه

دوره 7، شماره 77 ، آبان 1401، ، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22034/envj.2022.164638

چکیده
  پیشینه و هدف: نظر به اهمیتی که مرجان‌ها در ابعاد مختلف زندگی بشر دارند بررسی و مطالعه آن‌ها بیش از پیش ضرورت پیدا خواهد کرد. جزایر خارک و خارگو از لحاظ محیط­زیستی به خصوص پوشش‌های مرجانی خاص بسیار حائز اهمیت است. در چند دهه‌ی گذشته بسیاری از تهدیدهای بالقوه مانند فعالیت‌های انسانی مخرب مرتبط با صنعت نفت و پسماندهای ناشی از آن در ...  بیشتر

معرفی چارچوبی برای به کارگیری رهیافت خدمات اکوسیستمی در مدیریت منابع آب

اردوان زرندیان

دوره 3، شماره 60 ، شهریور 1397، ، صفحه 17-28

چکیده
  مفهوم خدمات اکوسیستمی می‌تواند رویکرد ارزشمندی را برای ایجاد پیوند بین انسان و طبیعت و تحلیل برنامه‌های حفاظت و احیای اکوسیستم‌های طبیعی ارائه نماید. علیرغم توجه فزاینده به این مفهوم، کاربرد عملی آن در مدیریت کاربری زمین و منابع آب به دلیل فقدان تعاریف و روش‌های مناسب با چالش‌هایی مواجه است. در این مطالعه با مرور و تحلیل ادبیات ...  بیشتر