نویسنده = مشتاقی، مینو
بررسی فون پرندگان پناهگاه حیات وحش یخاب در استان اصفهان

دوره 3، شماره 60، شهریور 1397، صفحه 73-89

میلاد لطیفی؛ علیرضا رادان؛ مینو مشتاقی؛ مسیب صدری