تحلیل طرح‌های پاسخگویی به معضلات محیط زیستی شهرهای مدرن

پویا پروین؛ محمدمهدی ضرابی

دوره 3، شماره 60 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-16

چکیده
  حرکت به سمت پایداری و سیاست‌های توسعه پایدار همواره یکی از پاسخ‌های اساسی به معضلات محیط زیستی بوده‌است که دولت‌های مختلف، با وضع و تنظیم آن ها تلاش در کاهش مشکلات جامعه خود را داشته اند. این سیاست‌ها عموما ساختارهای کلی گوناگون و حتی متفاوتی با یکدیگر دارند که با توجه به نیازها، معضلات و موقعیت جغرافیایی متفاوت است.در این پژوهش ...  بیشتر