بررسی فعالیت صیادی در زیستگاه‌ مرجانی اطراف جزایر خارک و خارگو با روش SWARA

سید قاسم قربانزاده زعفرانی؛ سید کرامت هاشمی عنا؛ امین احمدی گیوی؛ مهدی بلوکی؛ محمد امین طلاب؛ اردوان زرندیان؛ فرهاد حسینی طائفه

دوره 7، شماره 77 ، آبان 1401، ، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22034/envj.2022.164638

چکیده
  پیشینه و هدف: نظر به اهمیتی که مرجان‌ها در ابعاد مختلف زندگی بشر دارند بررسی و مطالعه آن‌ها بیش از پیش ضرورت پیدا خواهد کرد. جزایر خارک و خارگو از لحاظ محیط­زیستی به خصوص پوشش‌های مرجانی خاص بسیار حائز اهمیت است. در چند دهه‌ی گذشته بسیاری از تهدیدهای بالقوه مانند فعالیت‌های انسانی مخرب مرتبط با صنعت نفت و پسماندهای ناشی از آن در ...  بیشتر

ارزیابی میزان توافق بین شاخص‌های اکولوژیک در تعیین وضعیت کیفیت رودخانه کرج (استان البرز)

سید قاسم قربانزاده زعفرانی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ منا ایزدیان

دوره 7، شماره 76 ، تیر 1401، ، صفحه 102-117

https://doi.org/10.22034/envj.2022.159940

چکیده
  پیشینه و هدف: بررسی ساختار جوامع آبی در اکوسیستم ­های آبی جایگاه ویژه­ای در مطالعات اکولوژیک موجودات آبزی دارد. از جمله شاخص‌های مهم و رایج ماکروبنتیک می‌توان به شاخص‌های اکولوژیک تک متغیره و چند متغیره اشاره کرد که با داشتن مزایا و معایب متفاوت، هم­چنان در مطالعات مختلف در آب‌های رودخانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ...  بیشتر