نویسنده = قربانزاده زعفرانی، سید قاسم
ارزیابی میزان توافق بین شاخص‌های اکولوژیک در تعیین وضعیت کیفیت رودخانه کرج (استان البرز)

دوره 7، شماره 76، تیر 1401، صفحه 92-106

10.22034/envj.2022.159940

سید قاسم قربانزاده زعفرانی؛ فرهاد حسینی طائفه؛ منا ایزدیان