اقتصاد محیط زیست
جایگاه خدمات اکوسیستم در برنامه ریزی کاربری زمین

سلیمه عبادی قاجاری

دوره 3، شماره 60 ، شهریور 1397، ، صفحه 29-48

چکیده
  اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی موجود در آن‌ها جریانی از کالاها و خدمات ضروری برای زندگی بشر، رونق اقتصادی و دیگر جنبه‌های رفاه را فراهم می‌کنند. بسیاری از این خدمات در سرازیری سقوط هستند که نادیده گرفتن آن­ها در تصمیم‌ گیری‌ها و برنامه­ریزی­های توسعه عواقب بالقوه­ای در پی دارد. بنابراین، گنجاندن خدمات اکوسیستم در برنامه‌ ریزی ...  بیشتر