نویسنده = کمیلی، سمانه
روش های کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق

دوره 4، شماره 65، آبان 1398، صفحه 11-24

سمانه کمیلی؛ عبدالله مصطفایی؛ مرتضی جلالی لیچایی