نویسنده = مصطفائی، عبداله
فناوری‌های کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن در گازهای دودکش

دوره 6، شماره 72، تیر 1400، صفحه 1-11

10.22034/envj.2021.130384

سمانه کمیلی؛ عبداله مصطفائی؛ مرتضی جلالی لیچایی


روش های کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق

دوره 4، شماره 65، آبان 1398، صفحه 11-24

سمانه کمیلی؛ عبدالله مصطفایی؛ مرتضی جلالی لیچایی