نویسنده = آزدو، ضیاء
بررسی صفات رویشی گونه‌های سوزنی‌برگ تحت آبیاری با پلیمر جاذب رطوبت در پارک جنگلی ساوه

دوره 5، شماره 68، مرداد 1399، صفحه 69-82

10.22034/envj.2020.96169

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو؛ علی فرمهینی فراهانی؛ ضیاء آزدو