بررسی غنا، تنوع گونه ای و ساختاری پارک شهری قلمستان اصفهان

مرجان امیدی؛ حمیدرضا ریاحی؛ علی جعفری

دوره 4، شماره 64 ، مرداد 1398، ، صفحه 1-10

چکیده
  صنعتی شدن شهرها باعث آلودگی بیش از حد شده به طوری که در شهرهای بزرگ این مسئله به موضوعی جدی تبدیل شده است. رشد روزافزون جمعیت از یک سو و تاسیس کارخانجات از سوی دیگر باعث بحرانی­تر شدن این موضوع می­باشد. در نتیجه اهمیت فضای سبز پررنگ­تر از همیشه مورد بررسی قرار می­ گیرد. با شناخت فضای سبز و خصوصیات کمی و کیفی آن می­توان برنامه ...  بیشتر