بررسی تاثیرات اجتماعی اجرای توافق‌نامه پاریس 2015 در ایران

مهدی اکبری گلزار

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، ، صفحه 51-63

https://doi.org/10.22034/envj.2021.92052

چکیده
  در اواسط قرن بیستم بود که انسان متوجه این امر گردید که اگر به بهره‌برداری از طبیعت در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود ادامه دهد دیگر هیچ‌چیز از منابع طبیعی برای ادامه زیست خود باقی نخواهد گذاشت. به همین منظور به فکر چاره‌ای برای بالا بردن بهره‌وری از منابع طبیعی و حفاظت از آن در عین ادامه به مسیر توسعه خود افتاد. ایده‌ای که یکی ...  بیشتر