آلودگی خاک
مطالعه فلزات سنگین در گرد و غبار راسب شونده و خاک عمقی (10-25 سانتی متر) دفن گاه زباله شهرستان خاش

زهرا میرکازهی؛ محمدرضا رضایی

دوره 4، شماره 66 ، بهمن 1398، ، صفحه 49-58

چکیده
  این مطالعه، به منظور بررسی و مقایسه وضعیت آلودگی گرد و غبار راسب­شونده و خاک عمقی (10- 25 سانتی ­متر) به فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در جهت وزش باد غالب (شمال ­غرب– جنوب ­شرق) محل دفن زباله شهر خاش اجرا شد. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ کنونی محل دفن زباله پرداخته و سپس نمونه­ ها از 10 ایستگاه در منطقه مورد ...  بیشتر