تحلیلی بر جایگاه استراتژی بانکداری سبز در توسعه پایدار اقتصادی

سمانه عابدی

دوره 4، شماره 64 ، مرداد 1398، ، صفحه 50-67

چکیده
  بانکداری سبز به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی ­های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می­ شود. بر این اساس استراتژی­ ها بانکداری سبز شامل مجموعه‌ای از عملیات‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بانک را از نظر اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی پایدار می­ سازد و دارای رویکردی دو جانبه است. به طوری که در مراحل اولیه، بانک ­ها برای ...  بیشتر