نویسنده = گلدوزیان، ایرج
نقش سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی

دوره 5، شماره 68، مرداد 1399، صفحه 11-28

10.22034/envj.2020.126252

احمد طلوعی مقدم؛ ایرج گلدوزیان؛ هما داودی گرمارودی