تدوین راهبردی مدیریتی تالاب های شهرستان پلدختر بر اساس مدل DPSIR

مهدی مهدی نسب

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 90-78

https://doi.org/10.22034/envj.2021.144179

چکیده
  با به­کارگیری روش­های نوین در ارزیابی ریسک­ها می­توان تا حدود قابل ملاحظه­ای از شدت بروز ریسک­ها و به تبع آن از خسارات وارده بر محیط­زیست کاست و در راستای نیل به توسعه پایدار حرکت نمود. در این پژوهش با استفاده از مدل (DPSIR) تهدیدات و ارزش­های محیط­زیستی تالاب­های پلدختر در حیطه اکولوژیک، هیدرولوژیک و اجتماعی بررسی و ...  بیشتر

ارزیابی ریسک های زیست محیطی تالاب های پلدختر بر اساس مدل EFMEA

مهدی مهدی نسب؛ مسعود باقرزاده کریمی

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/envj.2020.106064

چکیده
  ارزیابی اثرات زیست محیطی ابزار مدیریتی مهمی است که مخاطرات زیست محیطی طبیعی و انسانی و اثرات گسترده آن ها را شناسایی نموده و محاسبات کنترلی مناسبی را تعیین می نماید.  شناخت درست و دقیق از عوامل تهدید کننده تالاب ها بر اساس اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن ها می تواند زمینه را برای جلوگیری و مقابله اصولی تر با این عوامل و نیز تهیه و اجرایی ...  بیشتر

بررسی سیل 12 فروردین ماه حوضه آبریز کشکان در استان لرستان و ارائه راهکارها

مهدی مهدی نسب

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 17-30

چکیده
  همواره طغیان آب و سرازیر شدن آن به اماکن مسکونی، از جمله حوادث طبیعی شایع در ایران پس از زلزله است که حیات بشر را به مخاطره می اندازد. بین سال های 2000 تا 2008 تقریباً 99 میلیون انسان در سال توسط سیلاب در جهان تحت تاثیر قرار گرفته اند. حوضه آبریز رودخانه کشکان با 8 زیر حوضه به وسعت 9275/66 کیلومتر مربع، در مجموع 22/4 درصد از کل حوضه کرخه را شامل می ...  بیشتر