مروری بر روش های مدیریت تنوع زیستی (مطالعه موردی: بازسازی اکولوژیکی اکوسیستم)

سمیه اراضی

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 11-18

https://doi.org/10.22034/envj.2021.133098

چکیده
  تخریب زیستگاه یکی از عوامل مهم نابودی گونه‌هاست. اکوسیستم‌ها خدمات متنوعی برای انسان فراهم می‌نمایند و انسان برای ادامه حیات به مجموعه این خدمات نیازمند است. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناخت اهداف طرح بازسازی زیستگاه برای مدیریت و حفاظت پوشش‌گیاهی و حیات‌وحش در زمستان سال 1399 انجام شد. برای تحقق اهداف مطالعه حاضر، با استفاده ...  بیشتر

بررسی تغییرات اندازه، تعداد و نوع لکه های زیستگاهی در Google Earth (زابلی- تالاب ماشکید)

سمیه اراضی

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 12-22

https://doi.org/10.22034/envj.2021.130385

چکیده
  این پژوهش، با هدف شناسایی و بررسی تغییرات اندازه، نوع و تعداد لکه­های زیستگاهی تالاب ماشکید در سال­های 1389 و 1399 صورت پذیرفته است. بدین­منظور، در فصل بهار 1399، از طریق عملیات میدانی و با مشاهده عینی، لکه­های زیستگاه شناسایی شدند. نقاط کنترل زمینی، با هدف ارزیابی صحت نقشه­های طبقه­بندی نهایی، از طریق ثبت اطلاعات پوشش زمین و ...  بیشتر

ارزیابی زیستگاه پایکا Ochotona rufescens در حوضه آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22034/envj.2021.113924

چکیده
  ارزیابی زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت حیات­ وحش محسوب می­ گردد. در این پژوهش، ارزیابی زیستگاه پایکا (Ochotona rufescens) در حوضه آبخیز آدرشک با استفاده از مدل الگوریتم آنتروپی بیشینه (MaxEnt) انجام شد. مطابق اصول کارتوگرافی از نقشه ژئورفرنس توپوگرافی برای استخراج مرز منطقه، مدل رقومی ارتفاع (Dem) برای تهیه نقشه طبقه ­بندی شده تغییرات ...  بیشتر

پهنه بندی با روش تفسیر چشمی در Google Earth (مطالعه موردی: منطقه لیپار، چابهار)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 68 ، مرداد 1399، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/envj.2020.126179

چکیده
  پهنه­ بندی یک روش کاملا مقبول برای دور نگه­ داشتن طبیعت­ گردان از مناطق حساس و ارزشمند اکولوژیک محسوب می ­شود. در این پژوهش، با در نظر گرفتن اهدافی چون؛ معرفی و امکان ­سنجی منطقه لیپار برای توسعه گردشگری، حفاظت از تنوع­ زیستی منطقه و ارزیابی قابلیت ­های نرم ­افزار Google Earth و روش تفسیر چشمی در شبیه ­سازی مناطق، به پهنه ...  بیشتر

شناسایی حیات وحش دارویی حوضه آبخیز آدرشک و تهیه نقشه پراکنش آن ها (استان یزد- شیرکوه)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-16

چکیده
  گونه ­های مختلف حیات ­وحش خدمات زیادی فراهم می ­سازند. بر همین اساس، در این پژوهش به مطالعه شناسایی حیات ­وحش دارای ارزش دارویی حوضه ­آبخیز آدرشک و تهیه نقشه پراکندگی آن­ ها پرداخته شد. بدین ­منظور، در بهار و تابستان سال 1398، از طریق بازدیدهای میدانی و روش ترانسکت خطی تصادفی، شناسایی حیات­ وحش زیستگاه انجام گرفت و برای ...  بیشتر