مروری بر روش های مدیریت تنوع‌زیستی (مطالعه موردی: بازسازی اکولوژیکی اکوسیستم)

سمیه اراضی

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 11-18

https://doi.org/10.22034/envj.2021.133098

چکیده
  تخریب زیستگاه یکی از عوامل مهم نابودی گونه ­هاست. اکوسیستم ­ها خدمات متنوعی برای انسان فراهم می­ نمایند و انسان برای ادامه حیات به مجموعه این خدمات نیازمند است. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناخت اهداف طرح بازسازی زیستگاه برای مدیریت و حفاظت پوشش­ گیاهی و حیات ­وحش در زمستان سال 1399 انجام شد. برای تحقق اهداف مطالعه حاضر، با ...  بیشتر

مدیریت اکوسیستم‌ها
بررسی تغییرات، اندازه، تعداد و نوع لکه‌های‌زیستگاهی در Google Earth (زابلی- تالاب ماشکید)

سمیه اراضی

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 12-22

https://doi.org/10.22034/envj.2021.180820

چکیده
  این پژوهش، باهدف شناسایی و بررسی تغییرات ­اندازه، نوع و تعداد­ لکه ­های زیستگاهی تالاب ماشکید درسال­ های 1389 و 1399 صورت­ پذیرفته است. بدین ­منظور، در ­فصل بهار 1399، طریق عملیات میدانی و با مشاهده ­عینی، لکه ­های زیستگاه شناسایی شدند. نقاط کنترل­ زمینی، با­هدف ارزیابی صحت نقشه­ های طبقه ­بندی­ نهایی، از­طریق ...  بیشتر

حیات وحش
ارزیابی زیستگاه پایکا Ochotona rufescens در حوضه آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22034/envj.2021.181317

چکیده
  ارزیابی زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت حیات­ وحش محسوب می ­گردد. در این پژوهش، ارزیابی زیستگاه پایکا (Ochotona rufescens) در حوضه ­آبخیز آدرشک با استفاده از مدل الگوریتم آنتروپی بیشینه (MaxEnt) انجام شد. مطابق اصول کارتوگرافی از نقشه ژئورفرنس توپوگرافی برای استخراج مرز منطقه، مدل رقومی ارتفاع (Dem) برای تهیه نقشه طبقه ­بندی شده تغییرات ...  بیشتر

تنوع زیستی و ایمنی زیستی
پهنه بندی با روش تفسیر چشمی در Google Earth (مطالعه موردی: منطقه لیپار، چابهار)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 68 ، مرداد 1399، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181284

چکیده
  پهنه­ بندی یک روش کاملاً مقبول برای دور نگه ­داشتن طبیعت­ گردان از مناطق حساس و ارزشمند اکولوژیک محسوب می ­شود. در این پژوهش، با در نظر گرفتن اهدافی چون؛ معرفی و امکان­ سنجی منطقه لیپار برای توسعه گردشگری، حفاظت از تنوع ­زیستی منطقه و ارزیابی قابلیت­ های نرم ­افزار Google Earth و روش تفسیر چشمی در شبیه­ سازی مناطق، به پهنه ...  بیشتر

حیات وحش
شناسایی حیات وحش دارویی حوضه آبخیز آدرشک و تهیه نقشه پراکنش آن ها (استان یزد- شیرکوه)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181140

چکیده
  گونه­ های مختلف حیات­ وحش خدمات زیادی فراهم می­ سازند. بر همین اساس، در این پژوهش به مطالعه شناسایی حیات­ وحش دارای ارزش دارویی حوضه ­آبخیز آدرشک و تهیه نقشه پراکندگی آن­ها پرداخته شد. بدین منظور، در بهار و تابستان سال 1398، از طریق بازدیدهای میدانی و روش ترانسکت خطی تصادفی، شناسایی حیات ­وحش زیستگاه انجام گرفت و برای تهیه ...  بیشتر