ارزیابی زیست محیطی
بررسی تأثیر معدن مس بوانات بر محیط زیست منطقه

خداکرم شکری؛ مجید شبان

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 65-75

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181147

چکیده
  ضایعات حاصل از معدنکاری، از خطرناک­ترین آلاینده ه­ای محیط­ زیست هستند که در صورت عدم حذف آن­ها ضمن ورود به آب­ های سطحی و زیرزمینی، موجب تشکیل کمپلکس ­های سمی شده و خطرات بالقو­ای را برای انسان و اکوسیستم ­های زیست­ محیطی ایجاد می کنند. چون سنگ معدن قسمت کوچکی از حجم کل مواد معدنی شده را تشکیل می ­دهد، معادن مقدار زیادی ...  بیشتر