بررسی تأثیر معدن مس بوانات بر محیط زیست منطقه

خداکرم شکری؛ مجید شبان

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 65-75

چکیده
  ضایعات حاصل از معدن کاری، از خطرناک ترین آلاینده­ های محیط زیست هستند که در صورت عدم حذف آن ها ضمن ورود به آب های سطحی و زیرزمینی، موجب تشکیل کمپلکس های سمی شده و خطرات بالقوه ­ای را برای انسان و اکوسیستم های زیست محیطی ایجاد می کنند. چون سنگ معدن قسمت کوچکی از حجم کل مواد معدنی شده را تشکیل می ­دهد، معادن مقدار زیادی ضایعات خواهند ...  بیشتر