بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر عملکرد صادرات خاویار ایران

محمد ابراهیمی نژاد

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22034/envj.2021.114456

چکیده
  جنبش بازاریابی سبز از دهه 1980 به شکلی گسترده مورد توجه شرکت ­ها و مشتریان قرار گرفته است. این شرکت­ ها با تولید و ارائه محصولات دوست­دار محیط زیست به ­دنبال کسب مشروعیت اجتماعی هستند، در حالی که مشتریان به­ دنبال تاثیرگذاری در بینش جامعه به مسایل زیست محیطی هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش صادرکنندگان نسبت به بازاریابی سبز ...  بیشتر