سرریز انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک

سمانه باقری

دوره 8، شماره 79 ، فروردین 1402، ، صفحه 14-25

https://doi.org/10.22034/envj.2022.165170

چکیده
  مقدمه: انقلاب صنعتی نه تنها عصر جدیدی از رشد سریع اقتصادی را در کشورها آغاز کرد، بلکه پدیده ­های امروزی، مانند گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی را نیز به همراه داشت. از جنبه­ های اصلی انقلاب صنعتی، تبدیل اقتصاد جهانی به اقتصادهای مبتنی بر سوخت­ های فسیلی است. استفاده از سوخت‌های فسیلی به‌طور مستمر سطح کربن موجود در جو را مختل ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل تابع انتشار گاز کربنیک در ایران

سمانه باقری

دوره 7، شماره 76 ، تیر 1401، ، صفحه 61-73

https://doi.org/10.22034/envj.2022.159308

چکیده
  پیشینه و هدف: بر اساس گزارش­ های بین­ المللی انتشار گاز کربنیک در ایران در حال افزایش است و در حال حرکت به رده ­های برتر ده کشور اول در انتشار گاز­کربنیک است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می­ یابد. هدف این پژوهش، تجزیه و تحلیل تابع انتشار گاز ­کربنیک و متغیرهای مؤثر در این تابع با استفاده از روش مارکف سوییچینگ با دو رژیم برای ...  بیشتر

بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیستی و مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک

سمانه باقری

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22034/envj.2021.135092

چکیده
  توسعه مالی از اهداف کشورهاست. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی با روش گشتاور تعمیم یافته، حداقل مربعات پویا و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده در کشورهای عضو اوپک در دوره 2018-1992 می‌پردازد. کشور ایران دارای مزیت نسبی در مصرف انرژی است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می‌یابد. مطابق با نتایج ...  بیشتر