ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه های برداشت شن و ماسه و سنگ شکن ها از بستر رودخانه بشار یاسوج

غلامرضا سبزقبایی؛ مدینه وهابی پور

دوره 5، شماره 68 ، مرداد 1399، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.22034/envj.2020.126159

چکیده
  رودخانه‌های شهری از مهم ترین فضاهایی هستند که به طور بالقوه حضور طبیعت در شهر را جلوه‌گر نموده و قابلیت کشاندن عناصر طبیعی در میان عناصر انسان ساخت را فراهم می‌نمایند. رودخانه‌ها علاوه بر تغییرات طبیعی خود تحت تاثیر فعالیت‌های بشری دچار تغییرات فراوانی می‌شوند. یکی از مهمترین تغییراتی که بر رودخانه‌ها تحمیل می‌شود بهره برداری ...  بیشتر