نویسنده = کمیلی، سمانه
فناوری‌های کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن در گازهای دودکش

دوره 6، شماره 72، تیر 1400، صفحه 1-11

10.22034/envj.2021.130384

سمانه کمیلی؛ عبداله مصطفائی؛ مرتضی جلالی لیچایی