بررسی میانگین غلظت ماهانه آلاینده های شاخص آلودگی هوا در غرب استان سمنان و راهکارهای کنترل آن

زهرا لطفی؛ امیر عبدوس؛ حبیب دارپرنیان؛ سعید شکری

دوره 5، شماره 68 ، مرداد 1399، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22034/envj.2020.131043

چکیده
  آلودگی هوا از مهمترین مشکلات زیست محیطی در قرن اخیر است که سلامت انسان­ها را تهدید می­کند. هدف از این پژوهش بررسی میانگین غلظت آلاینده­های هوا، تشخیص روند الگوی تغییر آلاینده­ها، شناسایی ماه­های پرخطر، شاخص آلودگی هوا و تاثیر استان­های همجوار بر هوای غرب استان سمنان در سال 1399 است. در این تحقیق داده­های ایستگاه­های سنجش ...  بیشتر