برآورد هزینه های وارد بر خدمات بوم سازگان اراضی زراعی ناشی از معدنکاری فلز بوکسیت جاجرم خراسان‌شمالی با استفاده از رویکرد انتقال منفعت

جلیل بادام فیروز؛ حمید سرخیل؛ رویا موسی زاده

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.22034/envj.2021.143275

چکیده
  استخراج مواد معدنی نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی به همراه دارد، از طرفی معدن­کاری و فرآیندهای وابسته به آن، می­تواند پیامدهای آسیب رسان بر اکوسیستم‌های طبیعی داشته باشد که از آن­ جمله می توان به آلودگی هوا، آب و خاک، و هم­چنین اثر بر روی تنوع زیستی و کاربری اراضی اشاره نمود. بنابراین با کمی­سازی این پیامدها و تخمین ...  بیشتر

ارائه الگوی راهنمای ارزش‌گذاری اقتصادی و برآورد هزینه خسارات وارد بر خدمات زیست بومی تالاب‌های‌ایران

جلیل بادام فیروز؛ رویا موسی زاده

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 73-94

چکیده
  ارزش­گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ابزاری مفید، به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری در خصوص مدیریت اکوسیستم می­باشد و به تصمیم­گیران در جهت حفاظت بیشتر و مؤثرتر اکوسیستم کمک می­کند. در حال حاضر سیاستگذاران و برنامه ریزان، جعبه ابزارهای مناسب با دسترسی آسانی را برای ارزیابی ارزش اقتصادی اکوسیستم‌های تالاب در اختیار ندارند بدیهی ...  بیشتر