مروری بر روش‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی دی‌اکسیدکربن و سازوکار پوش‌سنگ در ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن

رضا فتحی؛ امیرحسین سیاح زاده

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22034/envj.2021.133458

چکیده
  رشد روزافزون جمعیت نیاز به انرژی به‌ویژه استفاده از منابع فسیلی را افزایش داده که درنتیجه دی‌اکسیدکربن در اتمسفر را که نوعی گاز گلخانه‌ای است چندین برابر کرده و منجر به افزایش گرمایش جهانی شده، این گرمایش جهانی می‌تواند زیستگاه‌های گیاهان و حیوانات را به خطر انداخته و الگوهای آب و هوا را دست‌‌خوش تغییرات کند و نتیجه آن وقوع سیل، ...  بیشتر