شناسایی و سطح بندی فناوری های نوین تولید کود آلی از پسماند جامد شهری

آرمان شاهنظری

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/envj.2021.138518

چکیده
  امروزه در کلانشهرها مدیریت اصولی و بهداشتی پسماندها یکی از مهمترین مسائل مربوط به حوزه مدیریت شهری می­باشد. با رشد علم و فناوری مشخص شده است که بازیافت کردن مواد زائد یکی از مناسب­ترین گزینه­ها در دفع پسماند می­ باشد. از طرفی مقدار قابل توجهی از پسماندهای جامد شهری از نوع پسماند آلی هستند. در صورت تبدیل این پسماندها به کود آلی ...  بیشتر