جایگاه تعهدات محیط زیستی در حقوق سرمایه گذاری بین المللی با تأکید بر سرمایه گذاری در حوزه نفت

حمید بذرپاچ؛ فرزاد کریمی خنجری

دوره 7، شماره 76 ، تیر 1401، ، صفحه 90-101

https://doi.org/10.22034/envj.2022.159703

چکیده
  حقوق بین­الملل محیط­زیست و حقوق بین­ الملل سرمایه­گذاری در اهداف با هم متعارض­اند به این شکل که هدف سرمایه ­گذار منفعت فردی و هدف محیط ­زیست منافع جمعی است، در حالی که در عمل و اجرا با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و در یک محیط اجرا می­ شوند، و نقش اساسی در جامعه امروزی بشر ایفا می­ کنند. به همین جهت سرمایه­گذاری­های اقتصادی ...  بیشتر

مسؤولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

فرزاد کریمی خنجری؛ مهدی سجادی کیا

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22034/envj.2021.139925

چکیده
  محیط زیست یکی از مباحث بسیار مهم امروزی می­باشد که با توجه به فجایع امروزی که شاهد آن هستیم در صدر امور بین­المللی قرار دارد. این فجایع ناشی از خساراتی هستند که از طرف اشخاص و یا دولت­ها به محیط زیست وارد می­شوند و بدیهی می­نماید که بایستی قواعد مسؤولیت مدنی را حاکم بر آن بدانیم و جبران خساراتی که از طرف آنان وارد می­گردد را ...  بیشتر