نویسنده = بیاتی، سمیرا
سنجش نگرش ساکنان شهری در زمینه مدیریت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی شهر شهرکرد)

دوره 7، شماره 76، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/envj.2022.151267

رسول زمانی احمدمحمودی؛ نسرین قرهی؛ سمیرا بیاتی؛ حجت الله خدری غریب‌وند؛ مهناز امینی؛ فاطمه اسدی


ارزیابی کیفیت آب رودخانه های حوزه آبخیز بهشت آباد با استفاده از روش های مختلف (با تاکید بر آبیاری)

دوره 7، شماره 75، اردیبهشت 1401، صفحه 29-39

10.22034/envj.2022.149131

رسول زمانی احمدمحمودی؛ احسان فتحی؛ سمیرا بیاتی؛ زینب اکبری