نویسنده = اکبری، زینب
ارزیابی کیفیت آب رودخانه های حوزه آبخیز بهشت آباد با استفاده از روش های مختلف (با تاکید بر آبیاری)

دوره 7، شماره 75، اردیبهشت 1401، صفحه 29-39

10.22034/envj.2022.149131

رسول زمانی احمدمحمودی؛ احسان فتحی؛ سمیرا بیاتی؛ زینب اکبری