شناسایی انواع زیستگاه‌ها و گونه های گیاهی غالب آنها در استان قم

مهدی غلامی؛ رضا شیخ اکبری مهر

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 22-10

https://doi.org/10.22034/envj.2021.144173

چکیده
  شناخت زیستگاه­ها و ویژگی­های زیستی و غیرزیستی مرتبط با آن­ها، گام اولیه و مهم در مدیریت بهره­برداری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط­زیست می­باشد. استان قم در فلات مرکزی ایران قرار گرفته و بر اساس رده‌بندی دومارتن دارای اقلیم خشک می‌باشد. به­منظور شناسایی انواع زیستگاه­ها و رستنی­های شاخص آن­ها، هم­زمان با پایش مناطق ...  بیشتر