اقتصاد محیط زیست
بررسی نمودار غیر چرخه‌ای جهت‌دار بین مصرف انرژی، انتشار گاز کربنیک و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران

سمانه باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/envj.2023.338377.1199

چکیده
  مقدمه: مصرف سوخت فسیلی با انتشار گازهای گلخانه‌ای، زمین را گرم کرده است. تغییرات غیرعادی آب و هوای، بالا آمدن سطح دریاها، ذوب شدن یخچال‌ها و دیگر پدیده‌های آب و هوایی توجه جهانی را برانگیخته است. انتشار گازهای گلخانه‌ای به عنوان عامل اصلی برای تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین در نطر گرفته می‌شود. بیش‌ترین درصد از گازهای گلخانه‌ای ...  بیشتر

بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیستی و مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک

سمانه باقری

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22034/envj.2021.135092

چکیده
  توسعه مالی از اهداف کشورهاست. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی با روش گشتاور تعمیم یافته، حداقل مربعات پویا و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده در کشورهای عضو اوپک در دوره 2018-1992 می‌پردازد. کشور ایران دارای مزیت نسبی در مصرف انرژی است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می‌یابد. مطابق با نتایج ...  بیشتر

سنجش تأثیر نفوذ اینترنت بر مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

ابوالقاسم گل‌خندان؛ سمیه صحرائی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22034/envj.2021.110864

چکیده
  گسترش میزان استفاده از اینترنت و بالتبع کاهش شکاف دیجیتالی بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، بررسی تأثیر این متغیر را بر روی مصرف انرژی و آلودگی هوا در کشورهای درحال ‎توسعه مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نفوذ اینترنت بر روی مصرف انرژی و انتشار گاز CO2 در ایران با استفاده از داده‌های سری ...  بیشتر