بررسی روندهای زمانی و مکانی تغییرات آلاینده‌های هوا در کلانشهر کرج

اعظم شاه بیک؛ راحله پورمظاهری؛ احمد طاهری

دوره 7، شماره 76 ، تیر 1401، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22034/envj.2022.154827

چکیده
  مقدمه: آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات کلانشهرها به شمار می‌آید که تأثیرات سوء متعددی بر سلامت انسان و سایر موجودات دارد. کرج، به عنوان یک کلانشهر صنعتی و در مجاورت صنایع و نیروگاه‌های بزرگ کشور از منابع متحرک و ثابت تأثیر می‌پذیرد. مهم‌ترین مطالعه انجام شده در زمینه آلودگی هوای شهر کرج را می‌توان تدوین سیاهه انتشار آلاینده‌های ...  بیشتر

ارزیابی زیست محیطی
بررسی و مقایسه آثار رشد شهری بر سیمای سرزمین مناطق 4 و 9 شهر کرج جهت بازنگری در روند برنامه ریزی سکونتگاه‌ها

یحیی چهرآذر؛ فائزه چهرآذر؛ محمد جواد امیری

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22034/envj.2021.180149

چکیده
  امروزه تغییر در کاربری و پوشش اراضی در اثر عامل بسیار اثرگذار افزایش جمعیت ایجاد می‌شود. تغییر سیمای سرزمین از طریق تغییر پوشش و کاربری اراضی صورت می ­پذیرد. این مطالعه به منظور بررسی، مقایسه و تحلیل آثار رشد شهر بر سیمای سرزمین دو منطقه از شهر کرج با ماهیت ساختاری متفاوت و بررسی روند تغییرات سیمای سرزمین در اثر رشد شهری انجام شده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی اثرات محیط‌زیستی نمک‌پاشی معابر شهری (مطالعه موردی شهر کرج)

سیدحسن موسوی؛ سمیه حیدری

دوره 3، شماره 60 ، شهریور 1397، ، صفحه 59-72

چکیده
  در این مطالعه مقدار ماسه و نمک مصرفی شهر کرج با توجه به آمار گردآوری شده از سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج بررسی گردید. بررسی‌ها نشان داد که طی 3 سال گذشته (96-1394) در مجموع 18810 تن مخلوط ماسه و نمک مصرف شده است. عملیات برف و یخ‌زدایی معابر نیز به دو شیوه سنتی (83 درصد) و مکانیزه (17 درصد) صورت می‌گیرد و رعایت نکردن نسبت استاندارد ماسه و نمک ...  بیشتر