کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 7
1. بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1397

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی


3. سنجش تأثیر نفوذ اینترنت بر مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

دوره 5، شماره 70، بهمن 1399، صفحه 17-30

10.22034/envj.2021.110864

ابوالقاسم گل‌خندان؛ سمیه صحرائی


5. طراحی مدل زیست محیطی پایدار در صنعت گاز ایران با تاکید بر روش آمیخته اکتشافی

دوره 5، شماره 67، اردیبهشت 1399، صفحه 31-50

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده


7. بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

دوره 3، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 19-28

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی