حقوق محیط زیست
بررسی روند تکاملی مدل حاکمیّت محیط‌زیستی در ایران

ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/envj.2023.393899.1288

چکیده
  بررسی علّت شکست سیاست‌های محیط‌زیستی حکومت‌ها، مستلزم شناخت روند تکاملی حاکمیّت محیط‌زیستی است. Ioris (2014) با تمرکز بر رویکردی فلسفی-سیاسی نشان می‌دهد که در طول سده‌ی گذشته سه مدل حاکمیّت محیط‌زیستی در کشورهای غربی به اجرا گذاشته شده‌است که تحت تأثیر نظریّه‌های سیاسی هابز، کانت و هگل قرار دارند و نماینده‌ی سه تغییر و واکنش متفاوت ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل تابع انتشار گاز کربنیک در ایران

سمانه باقری

دوره 7، شماره 76 ، تیر 1401، ، صفحه 61-73

https://doi.org/10.22034/envj.2022.159308

چکیده
  پیشینه و هدف: بر اساس گزارش­ های بین­ المللی انتشار گاز کربنیک در ایران در حال افزایش است و در حال حرکت به رده ­های برتر ده کشور اول در انتشار گاز­کربنیک است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می­ یابد. هدف این پژوهش، تجزیه و تحلیل تابع انتشار گاز ­کربنیک و متغیرهای مؤثر در این تابع با استفاده از روش مارکف سوییچینگ با دو رژیم برای ...  بیشتر

اقتصاد محیط زیست
سنجش تأثیر نفوذ اینترنت بر مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

ابوالقاسم گل‌خندان؛ سمیه صحرائی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22034/envj.2021.181316

چکیده
  گسترش میزان استفاده از اینترنت و بالتبع کاهش شکاف دیجیتالی بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، بررسی تأثیر این متغیر را بر روی مصرف انرژی و آلودگی هوا در کشورهای درحال‎توسعه مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نفوذ اینترنت بر روی مصرف انرژی و انتشار گاز CO2 در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی ...  بیشتر

اقتصاد محیط زیست
بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر عملکرد صادرات خاویار ایران

محمد ابراهیمی نژاد

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22034/envj.2021.181318

چکیده
  جنبش بازاریابی سبز از دهه 1980 به شکلی گسترده مورد توجه شرکت­ ها و مشتریان قرار گرفته است. این شرکت­ ها با تولید و ارائه محصولات دوست­دار محیط ­زیست به ­دنبال کسب مشروعیت اجتماعی هستند، در حالی که مشتریان به ­دنبال تأثیرگذاری در بینش جامعه به مسایل محیط­ زیستی هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش صادرکنندگان نسبت به بازاریابی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی مدل محیط زیستی پایدار در صنعت گاز ایران با تأکید بر روش آمیخته اکتشافی

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181144

چکیده
  مفهوم محیط ­زیست پاک، یکی از مهم­ترین و شاخص­ ترین اصول کلان در سیاستگذاری تمام کشور جهان به شمار می­ رود. این مسأله به­ ویژه در میان کشورهایی که از سرمایه ­های کلان نفت و گاز (که یکی از آلاینده ­های مهم محیط­ زیست به ­شمار می­ روند) از اهمیت ویژه ­ای برخوردار می­ گردد. چرا که امروزه هزینه­ های انسانی و اقتصادی صرف ...  بیشتر

اقتصاد محیط زیست
تأثیر تمرکززدایی مالی بر آلودگی هوا در ایران در قالب یک الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)

ابوالقاسم گل‌خندان

دوره 4، شماره 65 ، آبان 1398، ، صفحه 37-48

چکیده
  از دیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج از دولت مرکزی به دولت‌های محلی است. بسیاری از مطالعات تجربی پیشین، اجرای تمرکززدایی مالی را یکی از عوامل بهبود و یا تخریب محیط زیست بیان می‌کنند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص‌های تمرکززدایی مالی بر آلودگی هوا در کشور ایران است. این مطالعه با استفاده ...  بیشتر

تنوع زیستی و ایمنی زیستی
بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 19-28

چکیده
  ایران از لحاظ اقلیم حیاتی در منطقه تبـادلات جغرافیـای جانوری مهمـی قـرار گرفتـه و از این رو دارای فون ماهیان متنوع و جـالبی است. این پژوهش ضمن شناسـایی گونه­ های ماهی در سد سیمره در مسیر رودخانه سیمره در استان ایلام به بررسی وضعیت پراکنش ماهیـان و معرفی گونه­ هـای بـومی و غیـربومی آن ها می­ پردازد. در طی این تحقیق که در پائیز و ...  بیشتر