برآورد ارزش اقتصادی کالاهای بازاری در اکوسیستم ساحلی تالاب انزلی

رویا موسی زاده

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 47-62

چکیده
  کمی‌سازی ارزش پولی کالاها و خدمات اکوسیستمی ارائه شده توسط تالاب‌های ساحلی می‌تواند به سیاست‌گذاران در ارزیابی هزینه منفعت‌ها و هم افزایی‌های ذاتی در مدیریت مبتنی بر اکوسیستم محیط‌های ساحلی و در نتیجه افزایش بهره‌وری اجتماعی فرایندهای تصمیم‌گیری کمک نماید. ارزش‌گذاری کالاها و خدمات اکوسیستمی تالاب انزلی، به عنوان یک ابزار ...  بیشتر