تصفیه آب و فاضلاب
تاثیر آنیون ها و کاتیون ها بر جذب کادمیم از فاضلاب توسط گیاه سیر

ملیحه امینی

دوره 3، شماره 60 ، شهریور 1397، ، صفحه 49-58

چکیده
  آلودگی رو به افزایش فاضلاب ­های شهری و صنعتی به ترکیبات سمی در اثر توسعه و رشد صنایع مسئله نگران کننده­ ای است. با توجه به اهمیت و تاثیر بالای حضور انواع مختلف یون ­های فلزی در فاضلاب­ های صنعتی و تاثیر بازدارنده حضور آنیون­ ها و کاتیون­ های فلزی بر کارایی جاذب­ ها در پاک سازی یون­ های فلزی خطرناک، در تحقیق حاضر شرایط بهینه ...  بیشتر