پیش‌بینی میزان انتشار CO2 در ایران با استفاده از شاخص‌های مهم اقتصادی و استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق

مهدی نجاتی؛ زین العابدین صادقی؛ محمد علی عرب پور

دوره 7، شماره 75 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/envj.2022.149127

چکیده
  افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سالیان اخیر باعث نگرانی‌های زیادی برای بسیاری از جوامع و دوستداران محیط‌زیست شده است؛ یکی از این گازهای گلخانه‌ای مهم، دی‌اکسید کربن (CO2) می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از متغیرها و شاخص‌های مهم اقتصادی و مجموعه داده‌های سری زمانی سال 1970-2018 که آن‌ها را به 5 گروه مجزا به همراه یک گروه کل داده‌ها، ...  بیشتر