مدیریت پسماند
شناسایی و سطح بندی فناوری های نوین تولید کود آلی از پسماند جامد شهری

آرمان شاهنظری

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/envj.2021.301753.1131

چکیده
  امروزه در کلانشهرها مدیریت اصولی و بهداشتی پسماندها یکی از مهم­ترین مسائل مربوط به حوزه مدیریت شهری می ­باشد. با رشد علم و فناوری مشخص شده است که بازیافت کردن مواد زائد یکی از مناسب­ترین گزینه­ ها در دفع پسماند می­ باشد. از طرفی مقدار قابل توجهی از پسماندهای جامد شهری از نوع پسماند آلی هستند. در صورت تبدیل این پسماندها به کود ...  بیشتر

مدیریت پسماند
بررسی کمی وکیفی پسماند مراکز بهداشتی و درمانی جنوب تهران

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/envj.2021.179417

چکیده
  یکی از منابع تولید مواد زائد شهری، مراکز بهداشتی‌درمانی است. در حال حاضر در کشور ما اطلاع دقیقی از کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی‌ درمانی در دسترس نمی‌باشد و متخصصان برای برنامه‌ریزی و مدیریت اصولی و صحیح پسماندهای تولیدی در این مراکز مجهولات بسیاری پیش رو دارند. این مطالعه توصیفی مقطعی و کاربردی طی سال‌ 97-96 در مراکز ...  بیشتر

استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و SWOT و QSPM در ارائه برنامه مدیریت راهبردی پسماند منطقه 13 شهرداری تهران

زهرا قاسمی دستگردی؛ سید علی جوزی

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 63-84

چکیده
  هدف از این مطالعه ارائه برنامه مدیریت راهبردی پسماند منطقه 13 شهرداری تهران به روشی است که از ترکیب دو مدل سوات و تحلیل سلسه مراتبی تشکیل شده وAWOT  نام دارد. در این راستا با بهره­ گیری از نقاط قوت هر دو روش به شناسایی وضع موجود و عوامل اثر گذار بر مدیریت پسماند منطقه پرداخته شد؛ کمیت پسماندهای تولیدی 66 نفر از شهروندان که به صورت تصادفی ...  بیشتر