کلیدواژه‌ها = دایبلد-ییلماز
سرریز انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/envj.2022.165170

سمانه باقری