اقتصاد محیط زیست
ارائه الگوی راهنمای ارزش‌گذاری اقتصادی و برآورد هزینه خسارات وارد بر خدمات زیست بومی تالاب‌های‌ایران

جلیل بادام فیروز؛ رویا موسی زاده

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 76-94

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181148

چکیده
  ارزش­ گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ابزاری مفید، به منظور پشتیبانی از تصمیم ­گیری در خصوص مدیریت اکوسیستم می ­باشد و به تصمیم ­گیران در جهت حفاظت بیشتر و مؤثرتر اکوسیستم کمک می­ کند. در حال حاضر سیاستگذاران و برنامه ­ریزان، جعبه ابزارهای مناسب با دسترسی آسانی را برای ارزیابی ارزش اقتصادی اکوسیستم‌های تالاب در اختیار ندارند ...  بیشتر

برآورد ارزش اقتصادی کالاهای بازاری در اکوسیستم ساحلی تالاب انزلی

رویا موسی زاده

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 47-62

چکیده
  کمی‌سازی ارزش پولی کالاها و خدمات اکوسیستمی ارائه شده توسط تالاب‌های ساحلی می‌تواند به سیاست‌گذاران در ارزیابی هزینه منفعت‌ها و هم افزایی‌های ذاتی در مدیریت مبتنی بر اکوسیستم محیط‌های ساحلی و در نتیجه افزایش بهره‌وری اجتماعی فرایندهای تصمیم‌گیری کمک نماید. ارزش‌گذاری کالاها و خدمات اکوسیستمی تالاب انزلی، به عنوان یک ابزار ...  بیشتر