کلیدواژه‌ها = گیاه‌پالایی
کاربرد گیاهان در حذف آلاینده‌های نفتی

دوره 7، شماره 77، آبان 1401، صفحه 13-31

10.22034/envj.2022.160906

محدثه فریدونی؛ منا صراحی نوبر؛ خدیجه کیارستمی