کلیدواژه‌ها = شهرستان دشتستان
سازوکارهای حفاظت از منابع آب کشاورزی در شهرستان دشتستان

دوره 7، شماره 75، اردیبهشت 1401، صفحه 40-57

10.22034/envj.2022.150767

فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری