موضوعات = تنوع زیستی و ایمنی زیستی
بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1397

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی


بررسی فون پرندگان پناهگاه حیات وحش یخاب در استان اصفهان

دوره 3، شماره 60، شهریور 1397، صفحه 73-89

میلاد لطیفی؛ علیرضا رادان؛ مینو مشتاقی؛ مسیب صدری


بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

دوره 3، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 19-28

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی