تعداد مقالات: 78

4. تحلیل طرح‌های پاسخگویی به معضلات محیط زیستی شهرهای مدرن

دوره 3، شماره 60، تابستان 1397، صفحه 1-16

پویا پروین؛ محمدمهدی ضرابی


5. بررسی روند تغییرات بارش، تبخیر و تعرق و دبی حوضه آبریز کن با توجه به تغییرات اقلیمی

دوره 4، شماره 66، زمستان 1398، صفحه 1-18

دانیال ادیب طالقانی؛ بهنوش خوش منش


6. بررسی کمی وکیفی پسماند مراکز بهداشتی و درمانی جنوب تهران

دوره 6، شماره 71، بهار 1400، صفحه 1-10

10.22034/envj.2021.89651

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان


7. بررسی غنا، تنوع گونه ای و ساختاری پارک شهری قلمستان اصفهان

دوره 4، شماره 64، تابستان 1398، صفحه 1-10

مرجان امیدی؛ حمیدرضا ریاحی؛ علی جعفری


10. ارزیابی ارزش‌های بوم‌شناختی تالاب‌های استان اصفهان (مطالعه موردی: تالاب گاوخونی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

مهدی خداداد


12. بررسی اثرات متقابل تغییرات جمعیتی و منابع پایه‌ محیط زیست در ایران (با تأکید بر مسئله‌ آب)

دوره 6، شماره 71، بهار 1400، صفحه 11-24

10.22034/envj.2021.89780

مهری شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ فریده شمس قهفرخی


13. گرافیک محیطی، رسانه ای برای حفظ محیط زیست

دوره 4، شماره 64، تابستان 1398، صفحه 11-22

فائزه قائمی منش


14. نقش سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی

دوره 5، شماره 68، تابستان 1399، صفحه 11-28

10.22034/envj.2020.126252

احمد طلوعی مقدم؛ ایرج گلدوزیان؛ هما داودی گرمارودی


15. بررسی عملکرد زیست محیطی در صنعت سیمان

دوره 5، شماره 69، پاییز 1399، صفحه 15-26

10.22034/envj.2020.103517

احمدرضا رفیعی شهرکی؛ محمدرضا قاسمی


19. بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

دوره 3، شماره 59، بهار 1397، صفحه 19-28

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی


20. مطالعه تطبیقی اثرات میزان سرعت متوسط وسایل نقلیه بر تولید آلاینده‌های محیط‌ زیست (مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 4، شماره 66، زمستان 1398، صفحه 19-34

محمدرضا مهماندار؛ احسان خلیلی؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری


21. کمینه‌سازی پسماندهای پتروشیمی با استفاده از رویکرد 3R: مطالعه موردی در منطقه صنعتی عسلویه، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

Mohsen Rahimian


22. بررسی تأثیر سبک زندگی خانوارهای شهری در بحران انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1397

زهره فنی؛ مصطفی شمسایی


23. روش های کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق

دوره 4، شماره 65، پاییز 1398، صفحه 11-24

سمانه کمیلی؛ عبدالله مصطفایی؛ مرتضی جلالی لیچایی


24. ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA ) طرح پرورش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در آب استخرهای لب شور استان بوشهر

دوره 4، شماره 64، تابستان 1398، صفحه 23-38

آرش حق شناس؛ مسعود حاتمی منش؛ محسن میرزائی؛ مهرداد میر سنجری؛ رضا خشنود