تأثیر سبک زندگی خانوارهای شهری در بحران انرژی (با تاکید بر ایران)

دوره 3، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 1-18

زهره فنی؛ مصطفی شمسایی


تحلیل طرح‌های پاسخگویی به معضلات محیط زیستی شهرهای مدرن

دوره 3، شماره 60، شهریور 1397، صفحه 1-16

پویا پروین؛ محمدمهدی ضرابی


بررسی کمی وکیفی پسماند مراکز بهداشتی و درمانی جنوب تهران

دوره 6، شماره 71، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22034/envj.2021.89651

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان


بررسی غنا، تنوع گونه ای و ساختاری پارک شهری قلمستان اصفهان

دوره 4، شماره 64، مرداد 1398، صفحه 1-10

مرجان امیدی؛ حمیدرضا ریاحی؛ علی جعفری


کمی سازی تأثیر انتشار کهور آمریکایی (Prosopis juliflora) بر پوشش گیاهی بومی در جنوب ایران

دوره 7، شماره 77، آبان 1401، صفحه 1-12

10.22034/envj.2022.159953

فاطمه ایزدی؛ عاطفه چمنی؛ رسول زمانی احمدمحمودی


ارزیابی ارزش‌های بوم‌شناختی تالاب‌های استان اصفهان (مطالعه موردی: تالاب گاوخونی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

مهدی خداداد


بررسی اثرات متقابل تغییرات جمعیتی و منابع پایه‌ محیط زیست در ایران (با تأکید بر مسأله‌ آب)

دوره 6، شماره 71، خرداد 1400، صفحه 11-24

10.22034/envj.2021.89780

مهری شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ فریده شمس قهفرخی


گرافیک محیطی، رسانه ای برای حفظ محیط زیست

دوره 4، شماره 64، مرداد 1398، صفحه 11-22

فائزه قائمی منش


نقش سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی

دوره 5، شماره 68، مرداد 1399، صفحه 11-28

10.22034/envj.2020.126252

احمد طلوعی مقدم؛ ایرج گلدوزیان؛ هما داودی گرمارودی


کاربرد گیاهان در حذف آلاینده‌های نفتی

دوره 7، شماره 77، آبان 1401، صفحه 13-31

10.22034/envj.2022.160906

محدثه فریدونی؛ منا صراحی نوبر؛ خدیجه کیارستمی


بررسی عملکرد زیست محیطی در صنعت سیمان

دوره 5، شماره 69، آبان 1399، صفحه 15-26

10.22034/envj.2020.103517

احمدرضا رفیعی شهرکی؛ محمدرضا قاسمی


بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

دوره 3، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 19-28

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی


مطالعه تطبیقی اثرات میزان سرعت متوسط وسایل نقلیه بر تولید آلاینده‌های محیط‌ زیست (مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 4، شماره 66، بهمن 1398، صفحه 19-34

محمدرضا مهماندار؛ احسان خلیلی؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری


کمینه‌سازی پسماندهای پتروشیمی با استفاده از رویکرد 3R: مطالعه موردی در منطقه صنعتی عسلویه، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

Mohsen Rahimian


بررسی تأثیر سبک زندگی خانوارهای شهری در بحران انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1397

زهره فنی؛ مصطفی شمسایی


روش های کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق

دوره 4، شماره 65، آبان 1398، صفحه 11-24

سمانه کمیلی؛ عبدالله مصطفایی؛ مرتضی جلالی لیچایی