دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزشگذاری خسارت اقتصادی پدیده گرد و غبار بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/envj.2022.165166

کتایون حجتی؛ زهرا عابدی؛ بهزاد رایگانی؛ مصطفی پناهی


سرریز انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/envj.2022.165170

سمانه باقری


بررسی نقش دانش جوامع محلی بر نگرش و رفتارهای بهره‌برداری مشارکتی از منابع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/envj.2023.375899.1265

بهناز یازرلو؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه


مدیریت تعارض و تهدیدهای گور ایرانی Equus hemionus onager در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/envj.2023.367754.1241

فرهاد حسینی طائفه؛ باقر نظامی بلوچی؛ منا ایزدیان