بررسی اثربخشی رویکرد آموزش غیرمستقیم مبتنی بر اسکرچ محیط زیستی در حفاظت از منابع آب

محمدرضا فرزانه؛ محسن بدره؛ جواد رمضانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

https://doi.org/10.22034/envj.2023.374655.1264

چکیده
  ظرفیت‌سازی اجتماعی و افزایش آگاهی اقشار مختلف جامعه از طریق آموزش مسائل مرتبط با حوزه آب و محیط‌زیست یکی از بنیادی‌ترین موضوعات کشور بشمار می‌رود؛ تا حفاظت از آب و محیط‌زیست به الگوی رفتاری در جامعه تبدیل گردد. از این رو کودکان به‌عنوان وارثان آینده‌ی منابع و دانشجویان به‌عنوان قشر تأثیرگذار جامعه از اهمیت خاصی برخوردارند. در ...  بیشتر

اقتصاد محیط زیست
برآورد بهره‌وری محیط‌زیستی و پیشران‌های آن با تاکید بر تولیدات نامطلوب: تحلیلی از صنایع کارخانه‌ای استان‌های ایران

مهدی فتح آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/envj.2023.360160.1227

چکیده
  این مقاله تغییر بهره‌وری و کارایی زیست‌محیطی صنایع کارخانه‌ای را برای ۳۱ استان ایران در دوره زمانی 98-1394 ارزیابی نمود. در بخش نخست، شاخص بهره‌وری جهانی مالم‌کوئیست-لیونبرگر با لحاظ محصولات نامطلوب فاضلاب و پسماند صنعتی، اندازه‌گیری و سپس به دو جزء تغییر کارایی فنی و پیشرفت تکنولوژیکی تجزیه شد. نتایج بیان می‌دارد پیشرفت تکنولوژیکی ...  بیشتر